Οικονομικά Πακέτα ανακαίνισης Σπιτιού για κάθε ανάγκη

Οικονομική ανακαίνιση
(9.000€)

Πλήρης ανακαίνιση
(11.000€)

Πολυτελής ανακαίνιση
(15.000€)