Φυσικό αέριο

Τυπική Εγκατασταση Αεριου για Μονοκατοικία ή Διαμέρισμα

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αξιοποίησης του Φυσικού Αερίου σε επίπεδο Μονοκατοικίας ή Διαμερίσματος, είναι αυτός που περιλαμβάνει Ατομική-Κόμπακτ συσκευή αερίου γνωστή ως Επίτοιχος Λέβητας. Οι επίτοιχοι λέβητες ως επί το πλείστον είναι συνδυασμένης λειτουργίας, εξυπηρετούν δηλαδή την θέρμανση, ενώ ταυτόχρονα, λειτουργούν και ως θερμαντήρες στιγμιαίας παραγωγής για την θέρμανση νερού χρήσης.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αγωγός Αερίου. Κατασκευή αγωγός αερίου από το σημείο παροχής (Μετρητής), έως και τη συσκευή κατανάλωσης (λέβητας).

Κύκλωμα Θέρμανσης. Κατασκευή ζεύγος σωληνώσεων το οποίο θα συνδέσει τον επίτοιχο λέβητα με το κύκλωμα θέρμανσης.

Κύκλωμα Ύδρευσης. Κατασκευή ζεύγος σωληνώσεων το οποίο θα συνδέει τον λέβητα με τις γραμμές κρύου και ζεστού νερού κατανάλωσης.

Απαγωγή ή Απόρριψη καυσαερίων. Κατασκευή καπναγωγού για την απόρριψη ή την απαγωγή των καυσαερίων ή τη σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα απαγωγής των καυσαερίων.

Ηλεκτρική Τροφοδοσία – Ελεγκτής λειτουργίας. Κατασκευή ηλεκτρική γραμμή για την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα. Σκόπιμο είναι, η λήψη να γίνεται με ξεχωριστή ασφάλεια και, δεδομένου ότι οι συσκευές αυτές περιέχουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά κυκλώματα, να λαμβάνεται μέριμνα για προστασία από υπερτάσεις και κρουστικά ρεύματα.

Επίσης, για τον έλεγχο της λειτουργίας του λέβητα, απαιτείται η τοποθέτηση ενσύρματου ή ασύρματου θερμοστάτη χώρου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οικονομικότερη λειτουργία – Υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με τα κλασικά πιεστικά συστήματα.

Ταχύτερη απόκριση.

Ελάχιστες απώλειες.

Διάθεση ζεστού νερού με χαμηλότερο κόστος θέρμανσης σε σύγκριση με τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Πολλές δυνατότητες προσαρμοσμένης λειτουργίας.

Δυνατότητα συνεργασίας με ηλιακό θερμοσίφωνα για καλύτερη αξιοποίηση του δεύτερου.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν. Μειονέκτημα δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας με άλλο καύσιμο – σε αντίθεση με ένα πιεστικό σύστημα, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πχ με πετρέλαιο αλλάζοντας μόνο τον καυστήρα.