Συστήματα ασφαλείας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Επίπεδο 1: Περιμετρική κάλυψη περιβάλλουσας περιοχής.
Όσο το δυνατό συντομότερα γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ενός μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι ένα σύστημα ασφάλειας. Η αποτροπή κάθε παραβίασης ξεκινά πρίν η απειλή φτάσει στο χώρο μας. Ακριβώς σε αυτό το σημείο λειτουργούν οι συσκευές ανίχνευσης εξωτερικών χώρων και περιμετρικής προστασίας, καθώς αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας. Για αυτό περιμετρικά και σε απόσταση από την περιοχή ο χώρος παγιδεύεται.

Επίπεδο 2: Περιμετρική κάλυψη κτηρίου.
Μετά την περιβάλλουσα περιοχή η επόμενη προστασία δημιουργείται στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου πάλι με ανιχνευτές εξωτερικών χώρων. Οι πιο σημαντικοί είναι οι PIR (Passive Infrared- Παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρων), οι ανιχνευτές μικροκυμάτων, οι ενεργοί ανιχνευτές υπερύθρων, που τους συναντάμε και με τον όρο Interior Active Infrared και οι ανιχνευτές διπλής τεχνολογίας. Λιγότερο διαδεδομένοι είναι οι ανιχνευτές υπερήχων (ενεργητικοί και παθητικοί), καθώς και οι ακουστικοί ανιχνευτές.

Επίπεδο 3: Εσωτερική κάλυψη σημείων εισόδου.
Στο επίπεδο αυτό γίνετε παγίδευση με ανιχνευτές όλων των σημείων εισόδου στο  προστατευόμενο κτήριο. Για το σκοπό αυτό προηγείται μελέτη και σχεδιασμός της τοποθέτησης των ανιχνευτικών διατάξεων με βάση την γεωμετρία και τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Εξειδικευμένοι τεχνικοί και εγκαταστάτες μελετούν προσεκτικά τις εισόδους και σας προτείνουν το καταλληλο τύπο διάταξης ανά περίπτωση, έτσι ώστε η απειλή να μην μπει στο κτήριο.

Επίπεδο 4: Εσωτερικοί ανιχνευτές.
Αποτελεί το τελευταίο στάδιο προφύλαξης. Στο επίπεδο 4 γίνεται τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης και θερμοκρασίας. Οι ανιχνευτές καλύπτουν τους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου. Σκοπός τους είναι να συμπεριλάβουν κάθε πιθανή διαδρομή κίνησης ενός εισβολέα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού ή της επιχείρισης.
Σε όλα τα επίπεδα ασφαλείας υπάρχει μεγάλη ποικιλία ανιχνευτικών διατάξεων και μεθόδων που μπορούν να εγκατασταθούν και να εφαρμοστούν. Τα κυκλώματα όπλισης και αφόπλισης των συναγερμών, οι σειρήνες, οι υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης καθώς και οι υπηρεσίες αποστολής δεδομένων στα κέντρα λήψης σημάτων είναι βασικός εξοπλισμός σε όλα τα επίπεδα ασφαλείας.